Arabiska för lockande

mulfit
ﻣُﻠﻔِﺖ
lockande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lockande uttalas mulfit och skrivs ﻣُﻠﻔِﺖ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet lockande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lockande består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lockande

Alla bokstäver i lockande

ﻣُﻠﻔِﺖ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
mim
m
lam
l
fa
f
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för lockande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻠﻔِﺖ och uttalas mulfit.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lockande

muf3il blir mulfit

Vi har sett att det arabiska ordet för lockande skrivs ﻣُﻠﻔِﺖ och uttalas mulfit. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är l, f och t, blir ordet mulfit.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lockande