Arabiska för hjältemodig

humaam
ﻫُﻤَﺎﻡ
hjältemodig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hjältemodig uttalas humaam och skrivs ﻫُﻤَﺎﻡ.

Förutom grundformen finns hjältemodig i:

himaam
ﻫِﻤَﺎﻡ
hjältemodig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hjältemodig består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs ﻩ och uttalas h, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hjältemodig

Alla bokstäver i hjältemodig

ﻫُﻤَﺎﻡ
ﻫـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
mim
m
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för hjältemodig består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫُﻤَﺎﻡ och uttalas humaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver