Arabiska för klass-

Tabaqiyy
ﻃَﺒَﻘِﻲّ
klass- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klass- uttalas Tabaqiyy och skrivs ﻃَﺒَﻘِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet klass-

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klass- består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klass-

Alla bokstäver i klass-

ﻃَﺒَﻘِﻲّ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Ta
T
beh
b
qaf
q
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för klass- består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻃَﺒَﻘِﻲّ och uttalas Tabaqiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klass-

fa3al blir Tabaqiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för klass- skrivs ﻃَﺒَﻘِﻲّ och uttalas Tabaqiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är T, b och q, blir ordet Tabaqiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klass-