Arabiska för förlora ett öga

i3warra
ﺍِﻋﻮَﺭَّ
förlora ett öga – dåtid han
ya3warru
ﻳَﻌﻮَﺭُّ
förlora ett öga – nutid han

Det arabiska verbet för att förlora ett öga skrivs ﺍِﻋﻮَﺭَّ och uttalas i3warra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻮَﺭُّ och uttalas ya3warru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlora ett öga består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlora ett öga

Alla bokstäver i förlora ett öga

ﺍِﻋﻮَﺭَّ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺮ
 
alef
ayn
3
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förlora ett öga består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﻮَﺭَّ och uttalas i3warra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förlora ett öga

if3alla blir i3warra

Vi har sett att det arabiska ordet för förlora ett öga skrivs ﺍِﻋﻮَﺭَّ och uttalas i3warra. Ordet följer mönstret verb form 9. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen if3alla där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är if3alla och ordets rotbokstäver är 3, w och r, blir ordet i3warra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förlora ett öga

Böjningsformer av förlora ett öga

dåtid
nutid
han
i3warra
ﺍِﻋﻮَﺭَّ
han - dåtid
ya3warru
ﻳَﻌﻮَﺭُّ
han - nutid
hon
i3warrat
ﺍِﻋﻮَﺭَّﺕ
hon - dåtid
ta3warru
ﺗَﻌﻮَﺭُّ
hon - nutid
jag
i3warrtu
ﺍِﻋﻮَﺭّﺕُ
jag - dåtid
'a3warru
ﺃَﻋﻮَﺭُّ
jag - nutid