Arabiska för göra blind på ett öga

3awwara
ﻋَﻮَّﺭَ
göra blind på ett öga – dåtid han
yu3awwiru
ﻳُﻌَﻮِّﺭُ
göra blind på ett öga – nutid han

Det arabiska verbet för att göra blind på ett öga skrivs ﻋَﻮَّﺭَ och uttalas 3awwara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻮِّﺭُ och uttalas yu3awwiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra blind på ett öga består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra blind på ett öga

Alla bokstäver i göra blind på ett öga

ﻋَﻮَّﺭَ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺮ
 
ayn
3
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för göra blind på ett öga består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻮَّﺭَ och uttalas 3awwara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra blind på ett öga

fa33ala blir 3awwara

Vi har sett att det arabiska ordet för göra blind på ett öga skrivs ﻋَﻮَّﺭَ och uttalas 3awwara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, w och r, blir ordet 3awwara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra blind på ett öga

Böjningsformer av göra blind på ett öga

dåtid
nutid
han
3awwara
ﻋَﻮَّﺭَ
han - dåtid
yu3awwiru
ﻳُﻌَﻮِّﺭُ
han - nutid
hon
3awwarat
ﻋَﻮَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tu3awwiru
ﺗُﻌَﻮِّﺭُ
hon - nutid
jag
3awwartu
ﻋَﻮَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'u3awwiru
ﺃُﻋَﻮِّﺭُ
jag - nutid