Arabiska för ha ett öga

3awira
ﻋَﻮِﺭَ
ha ett öga – dåtid han
ya3waru
ﻳَﻌﻮَﺭُ
ha ett öga – nutid han

Det arabiska verbet för att ha ett öga skrivs ﻋَﻮِﺭَ och uttalas 3awira i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻮَﺭُ och uttalas ya3waru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ha ett öga består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ha ett öga

Alla bokstäver i ha ett öga

ﻋَﻮِﺭَ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺮ
 
ayn
3
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ha ett öga består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻮِﺭَ och uttalas 3awira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ha ett öga

fa3ila blir 3awira

Vi har sett att det arabiska ordet för ha ett öga skrivs ﻋَﻮِﺭَ och uttalas 3awira. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är 3, w och r, blir ordet 3awira.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ha ett öga

Böjningsformer av ha ett öga

dåtid
nutid
han
3awira
ﻋَﻮِﺭَ
han - dåtid
ya3waru
ﻳَﻌﻮَﺭُ
han - nutid
hon
3awirat
ﻋَﻮِﺭَﺕ
hon - dåtid
ta3waru
ﺗَﻌﻮَﺭُ
hon - nutid
jag
3awirtu
ﻋَﻮِﺭﺕُ
jag - dåtid
'a3waru
ﺃَﻋﻮَﺭُ
jag - nutid