Arabiska för blindhet på ena ögat, enögdhet

3awar
ﻋَﻮَﺭ
blindhet på ena ögat, enögdhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blindhet på ena ögat, enögdhet uttalas 3awar och skrivs ﻋَﻮَﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blindhet på ena ögat, enögdhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blindhet på ena ögat, enögdhet

Alla bokstäver i blindhet på ena ögat, enögdhet

ﻋَﻮَﺭ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺮ
 
ayn
3
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för blindhet på ena ögat, enögdhet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻮَﺭ och uttalas 3awar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blindhet på ena ögat, enögdhet

fa3al blir 3awar

Vi har sett att det arabiska ordet för blindhet på ena ögat, enögdhet skrivs ﻋَﻮَﺭ och uttalas 3awar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, w och r, blir ordet 3awar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blindhet på ena ögat, enögdhet