Arabiska för vara blond

shaqira
ﺷَﻘِﺮَ
vara blond – dåtid han
yashqaru
ﻳَﺸﻘَﺮُ
vara blond – nutid han

Det arabiska verbet för att vara blond skrivs ﺷَﻘِﺮَ och uttalas shaqira i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﻘَﺮُ och uttalas yashqaru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara blond består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, qaf som skrivs och uttalas q och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara blond

Alla bokstäver i vara blond

ﺷَﻘِﺮَ
ﺷـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
 
shin
sh
qaf
q
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara blond består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻘِﺮَ och uttalas shaqira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara blond

dåtid
nutid
han
shaqira
ﺷَﻘِﺮَ
han - dåtid
yashqaru
ﻳَﺸﻘَﺮُ
han - nutid
hon
shaqirat
ﺷَﻘِﺮَﺕ
hon - dåtid
tashqaru
ﺗَﺸﻘَﺮُ
hon - nutid
jag
shaqirtu
ﺷَﻘِﺮﺕُ
jag - dåtid
'ashqaru
ﺃَﺷﻘَﺮُ
jag - nutid