Arabiska för blondhet

shuqra
ﺷُﻘﺮَﺓ
blondhet – femininum singular

Det arabiska ordet för blondhet uttalas shuqra och skrivs ﺷُﻘﺮَﺓ.

Kategori: färger
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blondhet består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blondhet

Alla bokstäver i blondhet

ﺷُﻘﺮَﺓ
ﺷـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺔ
 
shin
sh
qaf
q
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för blondhet består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷُﻘﺮَﺓ och uttalas shuqra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver