Arabiska för vara bestämd

'azma3a
ﺃَﺯﻣَﻊَ
vara bestämd – dåtid han
yuzmi3u
ﻳُﺰﻣِﻊُ
vara bestämd – nutid han

Det arabiska verbet för att vara bestämd skrivs ﺃَﺯﻣَﻊَ och uttalas 'azma3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺰﻣِﻊُ och uttalas yuzmi3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara bestämd består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara bestämd

Alla bokstäver i vara bestämd

ﺃَﺯﻣَﻊَ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻊ
 
ـﺄ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
zayn
z
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för vara bestämd består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺯﻣَﻊَ och uttalas 'azma3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara bestämd

'af3ala blir 'azma3a

Vi har sett att det arabiska ordet för vara bestämd skrivs ﺃَﺯﻣَﻊَ och uttalas 'azma3a. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är z, m och 3, blir ordet 'azma3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara bestämd

Böjningsformer av vara bestämd

dåtid
nutid
han
'azma3a
ﺃَﺯﻣَﻊَ
han - dåtid
yuzmi3u
ﻳُﺰﻣِﻊُ
han - nutid
hon
'azma3at
ﺃَﺯﻣَﻌَﺖ
hon - dåtid
tuzmi3u
ﺗُﺰﻣِﻊُ
hon - nutid
jag
'azma3tu
ﺃَﺯﻣَﻌﺖُ
jag - dåtid
'uzmi3u
ﺃُﺯﻣِﻊُ
jag - nutid