Arabiska för grundläggande

'asaasiyy
ﺃَﺳَﺎﺳِﻲّ
grundläggande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grundläggande uttalas 'asaasiyy och skrivs ﺃَﺳَﺎﺳِﻲّ.

Förutom grundformen finns grundläggande i:

'asaasiyya
ﺃَﺳَﺎﺳِﻴَّﺔ
grundläggande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grundläggande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grundläggande består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', sin som skrivs och uttalas s och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grundläggande

Alla bokstäver i grundläggande

ﺃَﺳَﺎﺳِﻲّ
ﺳـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻲ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻲ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alif hamza
'
sin
s
alef
sin
s
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för grundläggande består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺃَﺳَﺎﺳِﻲّ och uttalas 'asaasiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver