Arabiska för för att

kay
ﻛَﻲ
för att –

Det arabiska ordet för för att uttalas kay och skrivs ﻛَﻲ.

Så används ordet för att

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i för att

ﻛَﻲ
ﻛـ
ـﻲ
 
ﻛـ
ـﻲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
kaf
k
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för för att består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻛَﻲ och uttalas kay.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver