Arabiska för karantän

ma3zil
ﻣَﻌﺰِﻝ
karantän – maskulinum singular

Det arabiska ordet för karantän uttalas ma3zil och skrivs ﻣَﻌﺰِﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet karantän består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med karantän

Alla bokstäver i karantän

ﻣَﻌﺰِﻝ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ayn
3
zayn
z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för karantän består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺰِﻝ och uttalas ma3zil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för karantän

maf3il blir ma3zil

Vi har sett att det arabiska ordet för karantän skrivs ﻣَﻌﺰِﻝ och uttalas ma3zil. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är 3, z och l, blir ordet ma3zil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som karantän