Arabiska för telefon-

haatifiyy
ﻫَﺎﺗِﻔِﻲّ
telefon- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för telefon- uttalas haatifiyy och skrivs ﻫَﺎﺗِﻔِﻲّ.

Förutom grundformen finns telefon- i:

haatifiyya
ﻫَﺎﺗِﻔِﻴَّﺔ
telefon- – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet telefon-

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet telefon- består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, ta som skrivs och uttalas t och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med telefon-

Alla bokstäver i telefon-

ﻫَﺎﺗِﻔِﻲّ
ﻫـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﻫـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ha
h
alef
ta
t
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för telefon- består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻫَﺎﺗِﻔِﻲّ och uttalas haatifiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för telefon-

faa3il blir haatifiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för telefon- skrivs ﻫَﺎﺗِﻔِﻲّ och uttalas haatifiyy. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är h, t och f, blir ordet haatifiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som telefon-