Arabiska för spelare

muqaamir
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮ
spelare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spelare uttalas muqaamir och skrivs ﻣُﻘَﺎﻣِﺮ.

Förutom grundformen finns spelare i:

muqaamira
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮَﺓ
spelare – femininum singular
muqaamiraat
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮَﺍﺕ
spelare – femininum plural
muqaamiruuna
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮُﻭﻥَ
spelare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet spelare

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spelare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spelare

Alla bokstäver i spelare

ﻣُﻘَﺎﻣِﺮ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
qaf
q
alef
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för spelare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻘَﺎﻣِﺮ och uttalas muqaamir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för spelare

mufaa3il blir muqaamir

Vi har sett att det arabiska ordet för spelare skrivs ﻣُﻘَﺎﻣِﺮ och uttalas muqaamir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är q, m och r, blir ordet muqaamir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som spelare