Arabiska för användbar

mufiid
ﻣُﻔِﻴﺪ
användbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för användbar uttalas mufiid och skrivs ﻣُﻔِﻴﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns användbar i:

mufiida
ﻣُﻔِﻴﺪَﺓ
användbar – femininum singular
mufiiduuna
ﻣُﻔِﻴﺪُﻭﻥَ
användbar – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet användbar

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet användbar består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med användbar

Alla bokstäver i användbar

ﻣُﻔِﻴﺪ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
mim
m
fa
f
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för användbar består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﻣُﻔِﻴﺪ och uttalas mufiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver