Arabiska för fördel

faa'ida
ﻓَﺎﺋِﺪَﺓ
fördel – femininum singular

Det arabiska ordet för fördel uttalas faa'ida och skrivs ﻓَﺎﺋِﺪَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet fördel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördel består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördel

Alla bokstäver i fördel

ﻓَﺎﺋِﺪَﺓ
ﻓـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ـﺪ
ـﺔ
 
fa
f
alef
'
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fördel består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺋِﺪَﺓ och uttalas faa'ida.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver