Arabiska för latent , underförstådd

mustatir
ﻣُﺴﺘَﺘِﺮ
latent , underförstådd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för latent , underförstådd uttalas mustatir och skrivs ﻣُﺴﺘَﺘِﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet latent , underförstådd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet latent , underförstådd består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ta som skrivs och uttalas t och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med latent , underförstådd

Alla bokstäver i latent , underförstådd

ﻣُﺴﺘَﺘِﺮ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
ta
t
ta
t
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för latent , underförstådd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺘِﺮ och uttalas mustatir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för latent , underförstådd

mufta3il blir mustatir

Vi har sett att det arabiska ordet för latent , underförstådd skrivs ﻣُﺴﺘَﺘِﺮ och uttalas mustatir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är s, t och r, blir ordet mustatir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som latent , underförstådd