Arabiska för avståndstagande, vägran

imtinaa3
ﺍِﻣﺘِﻨَﺎﻉ
avståndstagande, vägran – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avståndstagande, vägran uttalas imtinaa3 och skrivs ﺍِﻣﺘِﻨَﺎﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avståndstagande, vägran

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avståndstagande, vägran består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avståndstagande, vägran

Alla bokstäver i avståndstagande, vägran

ﺍِﻣﺘِﻨَﺎﻉ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
mim
m
ta
t
nun
n
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avståndstagande, vägran består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻣﺘِﻨَﺎﻉ och uttalas imtinaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avståndstagande, vägran

ifti3aal blir imtinaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för avståndstagande, vägran skrivs ﺍِﻣﺘِﻨَﺎﻉ och uttalas imtinaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är m, n och 3, blir ordet imtinaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avståndstagande, vägran