Arabiska för incident

Haaditha
ﺣَﺎﺩِﺛَﺔ
incident – femininum singular

Det arabiska ordet för incident uttalas Haaditha och skrivs ﺣَﺎﺩِﺛَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet incident

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet incident består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med incident

Alla bokstäver i incident

ﺣَﺎﺩِﺛَﺔ
ﺣـ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺪ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺔ
 
Ha
H
alef
dal
d
tha
th
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för incident består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺩِﺛَﺔ och uttalas Haaditha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för incident

faa3ila blir Haaditha

Vi har sett att det arabiska ordet för incident skrivs ﺣَﺎﺩِﺛَﺔ och uttalas Haaditha. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är H, d och th, blir ordet Haaditha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som incident