Arabiska för missionär

mubashshir
ﻣُﺒَﺸِّﺮ
missionär – maskulinum singular

Det arabiska ordet för missionär uttalas mubashshir och skrivs ﻣُﺒَﺸِّﺮ.

Kategori: religion
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet missionär består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med missionär

Alla bokstäver i missionär

ﻣُﺒَﺸِّﺮ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
 
mim
m
beh
b
shin
sh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för missionär består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒَﺸِّﺮ och uttalas mubashshir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver