Arabiska för välsignelse

ni3ma
ﻧِﻌﻤَﺔ
välsignelse – femininum singular

Det arabiska ordet för välsignelse uttalas ni3ma och skrivs ﻧِﻌﻤَﺔ.

Förutom grundformen finns välsignelse i:

ni3am
ﻧِﻌَﻢ
välsignelse – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet välsignelse består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ayn som skrivs och uttalas 3 och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med välsignelse

Alla bokstäver i välsignelse

ﻧِﻌﻤَﺔ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
nun
n
ayn
3
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för välsignelse består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧِﻌﻤَﺔ och uttalas ni3ma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för välsignelse

fi3la blir ni3ma

Vi har sett att det arabiska ordet för välsignelse skrivs ﻧِﻌﻤَﺔ och uttalas ni3ma. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är n, 3 och m, blir ordet ni3ma.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som välsignelse