Arabiska för underbar

ni3m
ﻧِﻌﻢ
underbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för underbar uttalas ni3m och skrivs ﻧِﻌﻢ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet underbar består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ayn som skrivs och uttalas 3 och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med underbar

Alla bokstäver i underbar

ﻧِﻌﻢ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
ayn
3
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för underbar består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧِﻌﻢ och uttalas ni3m.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för underbar

fi3l blir ni3m

Vi har sett att det arabiska ordet för underbar skrivs ﻧِﻌﻢ och uttalas ni3m. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är n, 3 och m, blir ordet ni3m.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som underbar