Arabiska för som

mithl
ﻣِﺜﻞ
som – maskulinum singular

Det arabiska ordet för som uttalas mithl och skrivs ﻣِﺜﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet som

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet som består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med som

Alla bokstäver i som

ﻣِﺜﻞ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
tha
th
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för som består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺜﻞ och uttalas mithl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver