Arabiska för kidnappning

khaTf
ﺧَﻄﻒ
kidnappning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kidnappning uttalas khaTf och skrivs ﺧَﻄﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kidnappning består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kidnappning

Alla bokstäver i kidnappning

ﺧَﻄﻒ
ﺧـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för kidnappning består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻄﻒ och uttalas khaTf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver