Arabiska för representera

maththala
ﻣَﺜَّﻞَ
representera – dåtid han
yumaththilu
ﻳُﻤَﺜِّﻞُ
representera – nutid han

Det arabiska verbet för att representera skrivs ﻣَﺜَّﻞَ och uttalas maththala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤَﺜِّﻞُ och uttalas yumaththilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet representera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet representera består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med representera

Alla bokstäver i representera

ﻣَﺜَّﻞَ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
tha
th
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för representera består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺜَّﻞَ och uttalas maththala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av representera

dåtid
nutid
han
maththala
ﻣَﺜَّﻞَ
han - dåtid
yumaththilu
ﻳُﻤَﺜِّﻞُ
han - nutid
hon
maththalat
ﻣَﺜَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tumaththilu
ﺗُﻤَﺜِّﻞُ
hon - nutid
jag
maththaltu
ﻣَﺜَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'umaththilu
ﺃُﻣَﺜِّﻞُ
jag - nutid