Arabiska för kyrkogård

madfan
ﻣَﺪﻓَﻦ
kyrkogård – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kyrkogård uttalas madfan och skrivs ﻣَﺪﻓَﻦ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kyrkogård består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kyrkogård

Alla bokstäver i kyrkogård

ﻣَﺪﻓَﻦ
ﻣـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
dal
d
fa
f
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för kyrkogård består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺪﻓَﻦ och uttalas madfan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kyrkogård

maf3al blir madfan

Vi har sett att det arabiska ordet för kyrkogård skrivs ﻣَﺪﻓَﻦ och uttalas madfan. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är d, f och n, blir ordet madfan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kyrkogård