Arabiska för begravd

madfuun
ﻣَﺪﻓُﻮﻥ
begravd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för begravd uttalas madfuun och skrivs ﻣَﺪﻓُﻮﻥ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begravd består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, fa som skrivs och uttalas f och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begravd

Alla bokstäver i begravd

ﻣَﺪﻓُﻮﻥ
ﻣـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
dal
d
fa
f
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för begravd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺪﻓُﻮﻥ och uttalas madfuun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begravd

maf3uul blir madfuun

Vi har sett att det arabiska ordet för begravd skrivs ﻣَﺪﻓُﻮﻥ och uttalas madfuun. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är d, f och n, blir ordet madfuun.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begravd