Arabiska för vara svart

Hawira
ﺣَﻮِﺭَ
vara svart – dåtid han
yaHwaru
ﻳَﺤﻮَﺭُ
vara svart – nutid han

Det arabiska verbet för att vara svart skrivs ﺣَﻮِﺭَ och uttalas Hawira i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﻮَﺭُ och uttalas yaHwaru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara svart består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara svart

Alla bokstäver i vara svart

ﺣَﻮِﺭَ
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ـﺮ
 
Ha
H
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara svart består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻮِﺭَ och uttalas Hawira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara svart

fa3ila blir Hawira

Vi har sett att det arabiska ordet för vara svart skrivs ﺣَﻮِﺭَ och uttalas Hawira. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är H, w och r, blir ordet Hawira.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara svart

Böjningsformer av vara svart

dåtid
nutid
han
Hawira
ﺣَﻮِﺭَ
han - dåtid
yaHwaru
ﻳَﺤﻮَﺭُ
han - nutid
hon
Hawirat
ﺣَﻮِﺭَﺕ
hon - dåtid
taHwaru
ﺗَﺤﻮَﺭُ
hon - nutid
jag
Hawirtu
ﺣَﻮِﺭﺕُ
jag - dåtid
'aHwaru
ﺃَﺣﻮَﺭُ
jag - nutid