Arabiska för familj

3aa'ila
ﻋَﺎﺋِﻠَﺔ
familj – femininum singular

Det arabiska ordet för familj uttalas 3aa'ila och skrivs ﻋَﺎﺋِﻠَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet familj

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet familj består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med familj

Alla bokstäver i familj

ﻋَﺎﺋِﻠَﺔ
ﻋـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ayn
3
alef
'
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för familj består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺋِﻠَﺔ och uttalas 3aa'ila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver