Arabiska för initiativ, mod

'iqdaam
ﺇِﻗﺪَﺍﻡ
initiativ, mod – maskulinum singular

Det arabiska ordet för initiativ, mod uttalas 'iqdaam och skrivs ﺇِﻗﺪَﺍﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet initiativ, mod består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med initiativ, mod

Alla bokstäver i initiativ, mod

ﺇِﻗﺪَﺍﻡ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ـﺈ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
qaf
q
dal
d
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för initiativ, mod består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻗﺪَﺍﻡ och uttalas 'iqdaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för initiativ, mod

'if3aal blir 'iqdaam

Vi har sett att det arabiska ordet för initiativ, mod skrivs ﺇِﻗﺪَﺍﻡ och uttalas 'iqdaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet 'iqdaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som initiativ, mod