Arabiska för bokbindare

mughallif
ﻣُﻐَﻠِّﻒ
bokbindare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bokbindare uttalas mughallif och skrivs ﻣُﻐَﻠِّﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bokbindare består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bokbindare

Alla bokstäver i bokbindare

ﻣُﻐَﻠِّﻒ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
ghayn
gh
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för bokbindare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻐَﻠِّﻒ och uttalas mughallif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver