Arabiska för faktiskt, snarare

bal
ﺑَﻞ
faktiskt, snarare –

Det arabiska ordet för faktiskt, snarare uttalas bal och skrivs ﺑَﻞ.

Ordklass: konjunktion.

Så används ordet faktiskt, snarare

Alla bokstäver i faktiskt, snarare

ﺑَﻞ
ﺑـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för faktiskt, snarare består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l. Ordet skrivs därför ﺑَﻞ och uttalas bal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver