Arabiska för kontroll, noggrannhet

tadqiiq
ﺗَﺪﻗِﻴﻖ
kontroll, noggrannhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontroll, noggrannhet uttalas tadqiiq och skrivs ﺗَﺪﻗِﻴﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontroll, noggrannhet består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontroll, noggrannhet

Alla bokstäver i kontroll, noggrannhet

ﺗَﺪﻗِﻴﻖ
ﺗـ
ـﺪ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
dal
d
qaf
q
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för kontroll, noggrannhet består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺪﻗِﻴﻖ och uttalas tadqiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver