Arabiska för fläck

buq3a
ﺑُﻘﻌَﺔ
fläck – femininum singular

Det arabiska ordet för fläck uttalas buq3a och skrivs ﺑُﻘﻌَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fläck

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fläck består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fläck

Alla bokstäver i fläck

ﺑُﻘﻌَﺔ
ﺑـ
ـﻘـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻘـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
beh
b
qaf
q
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fläck består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑُﻘﻌَﺔ och uttalas buq3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fläck

fu3la blir buq3a

Vi har sett att det arabiska ordet för fläck skrivs ﺑُﻘﻌَﺔ och uttalas buq3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är b, q och 3, blir ordet buq3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fläck