Arabiska för förstörare

khaarib
ﺧَﺎﺭِﺏ
förstörare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förstörare uttalas khaarib och skrivs ﺧَﺎﺭِﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstörare består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstörare

Alla bokstäver i förstörare

ﺧَﺎﺭِﺏ
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kha
kh
alef
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förstörare består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺭِﺏ och uttalas khaarib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver