Arabiska för förstöra

kharraba
ﺧَﺮَّﺏَ
förstöra – dåtid han
yukharribu
ﻳُﺨَﺮِّﺏُ
förstöra – nutid han

Det arabiska verbet för att förstöra skrivs ﺧَﺮَّﺏَ och uttalas kharraba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺮِّﺏُ och uttalas yukharribu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstöra består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstöra

Alla bokstäver i förstöra

ﺧَﺮَّﺏَ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kha
kh
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förstöra består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺮَّﺏَ och uttalas kharraba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förstöra

dåtid
nutid
han
kharraba
ﺧَﺮَّﺏَ
han - dåtid
yukharribu
ﻳُﺨَﺮِّﺏُ
han - nutid
hon
kharrabat
ﺧَﺮَّﺑَﺖ
hon - dåtid
tukharribu
ﺗُﺨَﺮِّﺏُ
hon - nutid
jag
kharrabtu
ﺧَﺮَّﺑﺖُ
jag - dåtid
'ukharribu
ﺃُﺧَﺮِّﺏُ
jag - nutid