Arabiska för sort

naw3
ﻧَﻮﻉ
sort – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sort uttalas naw3 och skrivs ﻧَﻮﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sort i:

'anwaa3
ﺃَﻧﻮَﺍﻉ
sort – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sort

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sort består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sort

Alla bokstäver i sort

ﻧَﻮﻉ
ﻧـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
nun
n
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för sort består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻮﻉ och uttalas naw3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sort

fa3l blir naw3

Vi har sett att det arabiska ordet för sort skrivs ﻧَﻮﻉ och uttalas naw3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, w och 3, blir ordet naw3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sort