Arabiska för modifiera, ändra

nawwa3a
ﻧَﻮَّﻉَ
modifiera, ändra – dåtid han
yunawwi3u
ﻳُﻨَﻮِّﻉُ
modifiera, ändra – nutid han

Det arabiska verbet för att modifiera, ändra skrivs ﻧَﻮَّﻉَ och uttalas nawwa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻮِّﻉُ och uttalas yunawwi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet modifiera, ändra består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med modifiera, ändra

Alla bokstäver i modifiera, ändra

ﻧَﻮَّﻉَ
ﻧـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
nun
n
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för modifiera, ändra består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻮَّﻉَ och uttalas nawwa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för modifiera, ändra

fa33ala blir nawwa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för modifiera, ändra skrivs ﻧَﻮَّﻉَ och uttalas nawwa3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, w och 3, blir ordet nawwa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som modifiera, ändra

Böjningsformer av modifiera, ändra

dåtid
nutid
han
nawwa3a
ﻧَﻮَّﻉَ
han - dåtid
yunawwi3u
ﻳُﻨَﻮِّﻉُ
han - nutid
hon
nawwa3at
ﻧَﻮَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tunawwi3u
ﺗُﻨَﻮِّﻉُ
hon - nutid
jag
nawwa3tu
ﻧَﻮَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'unawwi3u
ﺃُﻧَﻮِّﻉُ
jag - nutid