Arabiska för omsorg

3inaaya
ﻋِﻨَﺎﻳَﺔ
omsorg – femininum singular

Det arabiska ordet för omsorg uttalas 3inaaya och skrivs ﻋِﻨَﺎﻳَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omsorg består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omsorg

Alla bokstäver i omsorg

ﻋِﻨَﺎﻳَﺔ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ayn
3
nun
n
alef
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för omsorg består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﻨَﺎﻳَﺔ och uttalas 3inaaya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för omsorg

fi3aala blir 3inaaya

Vi har sett att det arabiska ordet för omsorg skrivs ﻋِﻨَﺎﻳَﺔ och uttalas 3inaaya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är 3, n och y, blir ordet 3inaaya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som omsorg