Arabiska för isolering

in3izaal
ﺍِﻧﻌِﺰَﺍﻝ
isolering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för isolering uttalas in3izaal och skrivs ﺍِﻧﻌِﺰَﺍﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet isolering består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med isolering

Alla bokstäver i isolering

ﺍِﻧﻌِﺰَﺍﻝ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﺰ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﺰ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
nun
n
ayn
3
zayn
z
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för isolering består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻌِﺰَﺍﻝ och uttalas in3izaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för isolering

infi3aal blir in3izaal

Vi har sett att det arabiska ordet för isolering skrivs ﺍِﻧﻌِﺰَﺍﻝ och uttalas in3izaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är 3, z och l, blir ordet in3izaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som isolering