Arabiska för gåva

hadiyya
ﻫَﺪِﻳَّﺔ
gåva – femininum singular

Det arabiska ordet för gåva uttalas hadiyya och skrivs ﻫَﺪِﻳَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet gåva

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gåva består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, dal som skrivs och uttalas d och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gåva

Alla bokstäver i gåva

ﻫَﺪِﻳَّﺔ
ﻫـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻫـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ha
h
dal
d
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gåva består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻫَﺪِﻳَّﺔ och uttalas hadiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver