Arabiska för gryning, morgon

SubH
ﺻُﺒﺢ
gryning, morgon – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gryning, morgon uttalas SubH och skrivs ﺻُﺒﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gryning, morgon

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gryning, morgon består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gryning, morgon

Alla bokstäver i gryning, morgon

ﺻُﺒﺢ
ﺻـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för gryning, morgon består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻُﺒﺢ och uttalas SubH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gryning, morgon

fu3l blir SubH

Vi har sett att det arabiska ordet för gryning, morgon skrivs ﺻُﺒﺢ och uttalas SubH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är S, b och H, blir ordet SubH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gryning, morgon