Arabiska för avhoppare, lämnare

taarik
ﺗَﺎﺭِﻙ
avhoppare, lämnare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avhoppare, lämnare uttalas taarik och skrivs ﺗَﺎﺭِﻙ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avhoppare, lämnare består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avhoppare, lämnare

Alla bokstäver i avhoppare, lämnare

ﺗَﺎﺭِﻙ
ﺗـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
ta
t
alef
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för avhoppare, lämnare består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺎﺭِﻙ och uttalas taarik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avhoppare, lämnare

faa3il blir taarik

Vi har sett att det arabiska ordet för avhoppare, lämnare skrivs ﺗَﺎﺭِﻙ och uttalas taarik. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är t, r och k, blir ordet taarik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avhoppare, lämnare