Arabiska för bli

ghadaa
ﻏَﺪَﺍ
bli – dåtid han
yaghduu
ﻳَﻐﺪُﻭ
bli – nutid han

Det arabiska verbet för att bli skrivs ﻏَﺪَﺍ och uttalas ghadaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﺪُﻭ och uttalas yaghduu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli

Alla bokstäver i bli

ﻏَﺪَﺍ
ﻏـ
ـﺪ
 
ﻏـ
ـﺪ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺪ
ـﺎ
 
ghayn
gh
dal
d
alef
 
 
Det arabiska ordet för bli består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﺪَﺍ och uttalas ghadaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli

dåtid
nutid
han
ghadaa
ﻏَﺪَﺍ
han - dåtid
yaghduu
ﻳَﻐﺪُﻭ
han - nutid
hon
ghadat
ﻏَﺪَﺕ
hon - dåtid
taghduu
ﺗَﻐﺪُﻭ
hon - nutid
jag
ghadawtu
ﻏَﺪَﻭﺕُ
jag - dåtid
'aghduu
ﺃَﻏﺪُﻭ
jag - nutid