Arabiska för sammansatt

murakkab
ﻣُﺮَﻛَّﺐ
sammansatt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sammansatt uttalas murakkab och skrivs ﻣُﺮَﻛَّﺐ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sammansatt består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sammansatt

Alla bokstäver i sammansatt

ﻣُﺮَﻛَّﺐ
ﻣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ra
r
kaf
k
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för sammansatt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﻛَّﺐ och uttalas murakkab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sammansatt

mufa33al blir murakkab

Vi har sett att det arabiska ordet för sammansatt skrivs ﻣُﺮَﻛَّﺐ och uttalas murakkab. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är r, k och b, blir ordet murakkab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sammansatt