Arabiska för otursam

mafluuk
ﻣَﻔﻠُﻮﻙ
otursam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för otursam uttalas mafluuk och skrivs ﻣَﻔﻠُﻮﻙ.

Förutom grundformen finns otursam i:

mafluuka
ﻣَﻔﻠُﻮﻛَﺔ
otursam – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet otursam består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med otursam

Alla bokstäver i otursam

ﻣَﻔﻠُﻮﻙ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
fa
f
lam
l
waw
w
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för otursam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻔﻠُﻮﻙ och uttalas mafluuk.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för otursam

maf3uul blir mafluuk

Vi har sett att det arabiska ordet för otursam skrivs ﻣَﻔﻠُﻮﻙ och uttalas mafluuk. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är f, l och k, blir ordet mafluuk.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som otursam