Arabiska för vara kraftfull, vara sällsynt

3azza
ﻋَﺰَّ
vara kraftfull, vara sällsynt – dåtid han
ya3izzu
ﻳَﻌِﺰُّ
vara kraftfull, vara sällsynt – nutid han

Det arabiska verbet för att vara kraftfull, vara sällsynt skrivs ﻋَﺰَّ och uttalas 3azza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌِﺰُّ och uttalas ya3izzu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara kraftfull, vara sällsynt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara kraftfull, vara sällsynt

Alla bokstäver i vara kraftfull, vara sällsynt

ﻋَﺰَّ
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
 
ayn
3
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för vara kraftfull, vara sällsynt består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺰَّ och uttalas 3azza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara kraftfull, vara sällsynt

dåtid
nutid
han
3azza
ﻋَﺰَّ
han - dåtid
ya3izzu
ﻳَﻌِﺰُّ
han - nutid
hon
3azzat
ﻋَﺰَّﺕ
hon - dåtid
ta3izzu
ﺗَﻌِﺰُّ
hon - nutid
jag
3azaztu
ﻋَﺰَﺯﺕُ
jag - dåtid
'a3izzu
ﺃَﻋِﺰُّ
jag - nutid