Arabiska för döljande

'iDmaar
ﺇِﺿﻤَﺎﺭ
döljande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för döljande uttalas 'iDmaar och skrivs ﺇِﺿﻤَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet döljande består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med döljande

Alla bokstäver i döljande

ﺇِﺿﻤَﺎﺭ
ﺿـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Dad
D
mim
m
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för döljande består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺿﻤَﺎﺭ och uttalas 'iDmaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för döljande

'if3aal blir 'iDmaar

Vi har sett att det arabiska ordet för döljande skrivs ﺇِﺿﻤَﺎﺭ och uttalas 'iDmaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är D, m och r, blir ordet 'iDmaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som döljande