Arabiska för majrova

lift
ﻟِﻔﺖ
majrova – maskulinum singular

Det arabiska ordet för majrova uttalas lift och skrivs ﻟِﻔﺖ.

Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet majrova består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med majrova

Alla bokstäver i majrova

ﻟِﻔﺖ
ﻟـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﻟـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
lam
l
fa
f
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för majrova består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟِﻔﺖ och uttalas lift.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för majrova

fi3l blir lift

Vi har sett att det arabiska ordet för majrova skrivs ﻟِﻔﺖ och uttalas lift. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är l, f och t, blir ordet lift.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som majrova